Misja i Cele

Celem naszego Oddziału jest stworzenie organizacyjnych i prawnych warunków do integracji naszego środowiska zawodowego.

 

Realizujemy swoje cele poprzez :

1. reprezentowanie i obronę interesów zawodowych członków stowarzyszenia,

2.organizację spotkań integracyjnych,

3. prowadzenie działności szkoleniowej i doskonalącej nasze umiętności zawodowe,

4.podejmowanie współpracy z pracodawcami, organizacjami społecznym i organami państwowymi takimi jak PIP, PIS, ZUS, UDT itp.

5.popularyzację problematyki BHP