Historia

Oddział nasz powstał 25 marca 1996r w celu integracji pracowników służb BHP z województwa wielkopolskiego. Celem naszego Oddziału było stworzenie organizacyjnych i prawnych warunków do integracji naszego środowiska zawodowego.